Privatlivs- og Cookiepolitik

1. OM FAGBEVÆGELSENS FORDELSPROGRAMS PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK
Denne privatlivs- og cookiepolitik beskriver, hvordan Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup, cvr.nr. 27986080 ("Fagbevægelsens Fordelsprogram"), indsamler og anvender dine personoplysninger som led i dit medlemskab af Fagbevægelsens Fordelsprogram via dit PlusKort, vores mobilapplikation og nyhedsbreve og på vores hjemmeside www.pluskort.dk.

 

2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Fagbevægelsens Fordelsprograms behandling af dine personoplysninger sker til det formål at oprette og administrere et PlusKort-medlemskab til dig, så du kan benytte dig af de fordele og rabatter, som vores samarbejdspartnere tilbyder, herun-der ved at give dig et overblik over foretagne køb og modtagne rabatter hos Fagbevægelsens Fordelsprograms samarbejdspartnere.
Fagbevægelsens Fordelsprogram bruger også dine personoplysninger til generelle analyser og statistik, herunder undersøgelser, baseret på samkøring af ag-gregerede data af forskellige mønstre i medlemmers skift af fagforbund samt af anvendelsen af medlemskortet for at udvikle og forbedre vores ordning og dertilhørende fordele og rabatter.
For at målrette vores nyhedsbrevene, forbedre din kundeoplevelse og optimere vores produkter indsamler og sammenholder vi oplysninger om din onlineadfærd og dine præferencer på vores forskellige kanaler, herunder hjemmeside og mobil-applikation. Dette forudsætter i de fleste tilfælde, at du har samtykket til at modtage personaliseret markering og/eller placering af cookies, men målretning kan også ske på baggrund af en medlemssegmentering, som har en mere generel karakter og tager udgangspunkt i parametre som geografi/postnummer, køn og alder.

 

3. INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Fagbevægelsens Fordelsprogram indsamler personoplysninger om dig på bl.a. følgende måder:
• Når vi udveksler dine personoplysninger i forbindelse med valideringer af dit medlemskab af PlusKort forud for dine køb, bestillinger m.v. hos vores samarbejdspartnere;
• Når du selv henvender dig, telefonisk eller via e-mail, til os med eventuelle spørgsmål om dit medlemskab af PlusKort mv.;
• Når du anvender vores mobilapplikation;
• Når du modtagernyhedsbreve og deltager i konkurrencer m.v. via vores hjemmeside eller på anden måde;
• Når du klikker rundt på vores hjemmeside, hvis du har accepteret vores brug af cookies.

 

4. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER FAGBEVÆGELSENS FORDELSPROGRAM OM DIG
De personoplysninger, som Fagbevægelsens Fordelsprogram indsamler og behandler om dig, er følgende:
• Navn, bopæl og kontaktoplysninger;
• Fødselsdato, CPR-nummer og oplysninger via MitID;
• Oplysninger om familieforhold, i det omfang fordelene eller rabatterne dækker både medlemmet og dennes nærmeste eller hele medlemmets husstand;
• Navnet på dit fagforbund, som giver dig retten til medlemskab af PlusKort;
• Medlemskortnummer og øvrige kortdata;
• Verifikationsoplysninger, som kan vedrøre identitet på de til PlusKort-ordningen tilknyttede forhandlere, som du har valgt at gøre brug af, og benyttelse af rabatter og størrelsen af køb mv. hos vores samarbejdspartnere;
• I visse tilfælde oplysninger om foretagne køb via medlemskortet hos Fagbevægelsens Fordelsprograms samarbejdspartnere, herunder købsgenstand, købspris, rabat, leverandøridentitet mv.;
• Din onlineadfærd i mobilapplikationen og på vores hjemmeside, herunder dine præferencer, samt oplysning om din IP-adresse, internetbrowser og lignende af betydning for dit onlinebesøg.

 

5. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Fagbevægelsens Fordelsprogram behandler dine personoplysninger, på baggrund af følgende retsgrundlag:

 

• Dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a, GDPR art. 9, stk. 2, litra a (særlige kategorier af personoplysninger) eller databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 (CPR-nummer). Dette er f.eks. tilfældet ved brug af vores mobilapplikation, hvor du blandt andet benytter MitID til at identificere dig, ved accept af cookies på vores hjemmeside, eller hvor der skal behandling af oplysning om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold, hvilket er nødvendigt, fordi rabatter og fordele via PlusKorts samarbejdspartnere kræver medlemskab af en af de fagforbund, som er omfattet af PlusKort-ordningen.

 

• For at Fagbevægelsens Fordelsprogram kan opfylde en aftale med dig, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

 

• Fagbevægelsens Fordelsprogram er underlagt en retlig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger, f.eks. ved videregivelse af personoplysninger til offentlige myndigheder, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller nr. 3, 3. led (CPR-nummer).

 

• For at Fagbevægelsens Fordelsprogram kan forfølge en legitim interesse, i det omfang en sådan interesse vurderes at gå forud for din interesse i, at der ikke sker behandling af dine personoplysninger, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra f. En legitim interesse for Fagbevægelsens Fordelsprogram vil bl.a. være optimering af fordelsprogrammet, validering af medlemskab, forbedring af vores hjemmeside, målretning af markedsføringsmateriale, fremsendelse af nyhedsbreve, når du har anmodet om at modtage disse, og besvarelse af dine henvendelser.

 

6. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Udvekslingen af dine personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning. Fagbevægelsens Fordelsprogram udveksler dine personoplysninger med følgende modtagere:
• Dit fagforbund, som er omfattet af PlusKort-ordningen, i det omfang dette er nødvendigt for administration af ordningen.
• Samarbejdspartnere, som er omfattet af PlusKort-ordningen, når det er nødvendigt i forhold til dit produktkøb. Hovedsagelig er dette begrænset til en bekræftelse til samarbejdspartnere på, at du er omfattet af PlusKort og dermed har ret til at modtage rabatten mv. hos den pågældende. Få samarbejdspartnere har behov for yderligere oplysninger, hvis du vælger konkrete ydelser hos dem, f.eks. udstedelse af et betalingskort, hvor der kan være behov for at administrere din medlemskortkredit. Disse oplysninger vil du sædvanligvis blive anmodet om at afgive direkte til den pågældende samarbejdspartner.
• Underleverandører, som Fagbevægelsens Fordelsprogram har godkendt til varetagelse af dele af PlusKort-ordningens administration, f.eks. hostingudbyder for vores hjemmeside.
• Offentlige myndigheder, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivning.

 

7. OVERFØRSEL TIL TREDJELAND
Hvis dine personoplysninger overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, vil Fagbevægelsens Fordelsprogram sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførsel kan f.eks. være aktuel, hvis Fagbevægelsens Fordelsprogram skal benytte en it-leverandør, der er placeret i et tredjeland. Overførselsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU Kommissionen om et tilstrækkeligt af beskyttelsesniveau, eller EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af. I konkrete tilfælde kan der desuden være behov for implementering af supplerende foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Du kan få udleveret en kopi af overførselsgrundlaget ved at kontakte Fagbevægelsens Fordelsprogram.

 

8. OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Dine medlems- og kontaktoplysninger vil blive bevaret i op til 12 måneder efter op-hør af dit medlemskab i PlusKort, medmindre lovgivning medfører en forpligtelse til en længere opbevaringsperiode, eller hvis dokumentationshensyn nødvendiggør en længere opbevaringsperiode, f.eks. i tilfælde af en tvist eller igangværende retssag. Visse oplysninger kan dog blive opbevaret i en længerevarende periode af statistiske og analytiske årsager i aggregeret form, og slettes, når statistikken/analysen er gennemført.

 

Har du anvendt vores mobilapplikation, vil dine muligheder i denne tilsvarende ophøre, men du bør selv slette selve mobilapplikationen, som du tidligere har installe-ret på dit udstyr.
Er du tilmeldt vores nyhedsbrev og vælger ikke at afmelde dette, vil vi dog fortsat opbevare dine kontaktoplysninger og, hvis relevant, oplysninger om din onlinead-færd og dine præferencer for at kunne fortsætte med at sende dig vores nyheds-breve, men alle dine øvrige oplysninger, herunder bl.a. dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om tidligere produktkøb, vil blive slettet. Vil du afmel-des vores nyhedsbrev, kan du gøre dette via linket i bunden af hvert nyhedsbrev eller ved at kontakte kundeservice på tlf. 70 10 20 60 på hverdage mellem 9 og 16.
Øvrige oplysninger, herunder oplysninger om din anvendelse af rabatter og leverandøridentitet, vil blive slettet løbende efter fastlagte rutiner og i udgangspunktet hvert 2. år. Cookies vil blive slettet i henhold til angivne tidsfrister i skemaet nedenfor, da slettefristerne afhænger af typen af cookie.

 

9. BRUG AF COOKIES PÅ HJEMMESIDEN

 

9.1 Hvad er en cookie?
Cookies er en lille datafil, der bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie, dvs. hjemmesiden husker dig næste gang, du besøger den.
Der findes 2 typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midler-tidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden. PlusKorts hjemmeside anvender både midlertidige og permanente cookies.

 

9.2 Formålet med cookies
Der anvendes cookies på www.pluskort.dk med det formål at forbedre dine onlineoplevelse, blive klogere på de besøgendes præferencer, målrette annoncer, føre statistik og analyser og for at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt. Dermed sparer du tid, da du ikke hver gang skal angive de samme oplysninger, når du be-søger hjemmesiden næste gang.

 

9.3 Fravalg af cookies
Du kan altid afvise eller fravælge cookies på din computer ved ikke at give samtykke hertil, tilbagekalde et givet samtykke eller ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der visse funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
Du kan altid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør det, afhænger af hvilken browser du benytter. Se under ”hjælp” i din browser. Eller brug evt. nedenstående link, der omfatter populære browsere.
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Flash cookies (gælder alle browser)
iPhone, iPad og andet fra Apple
Telefoner med styresystemet Android

 

• Bemærk: Instruktionerne ovenfor er links direkte til webbrowserproducenten. Vi påtager os derfor ikke ansvar for, hvis disse ikke fungerer efter hensigten.

 

9.4 Tredjepartscookies
For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden www.pluskort.dk anvender Fagbevægelsens Fordelsprogram cookies fra visse tredjeparter. Du kan se de konkrete udbydere og formål med de anvendte cookies i skemaet nedenfor.

 

10. DINE RETTIGHEDER
Fagbevægelsens Fordelsprogram har iværksat en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret, da dette har en høj prioritet for os. I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kan du gøre brug af følgende rettigheder:
• retten til indsigt i dine personoplysninger;
• retten berigtigelse af dine personoplysninger;
• retten til sletning af dine personoplysninger, hvis visse betingelser er opfyldt;
• retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger;
• retten til dataportabilitet af dine personoplysninger, hvis særlige betingelser er opfyldt; og
• retten til indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger, herunder også en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

 

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med benyttelsen af vores mobilapplikation, kan på du ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke, hvorefter behandlingen vil ophøre. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at din tilbagekaldelse af samtykket ikke vedrører den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagekaldelse.

 

11. HENVENDELSER OG KLAGE
Har du spørgsmål angående Fagbevægelsens Fordelsprograms behandling af dine personoplysninger, eller er du uenig i den måde, som Fagbevægelsens Fordelsprogram behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte kundeservice på telefon 70 10 20 60 eller på e-mail info@pluskort.dk.

 

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemme-side: www.datatilsynet.dk.

 

12. SOCIALE MEDIER
Vi anvender forskellige sociale medier (LinkedIn, Facebook, Instagram) til at optimere Fagbevægelsens Fordelsprogram synlighed ved at målrette annoncer og indhold til dig, føre statistik og foretage analyser, samt at kunne kommunikere med dig vedrørende dit PlusKort-medlemskab.

 

Når du interagerer med os på sociale medier (likes, synes godt om, kommentarer, følger osv.), får vi indblik i de personoplysninger, som du har tilgængeliggjort på det sociale medie, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejde, interesse, by, kommentarer, besøg og ”synes godt om” på vores side eller opslag.

 

Behandlingen af dine personoplysninger på sociale medier sker som følge af vores legitime interesse i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på sociale medier, samt at kunne forbedre Fagbevægelsens Fordelsprogram.

 

De sociale medier er dataansvarlige for deres egen behandling af dine personoplysninger og fælles dataansvarlige med os for delingen af dine personoplysninger. Vi har ingen kontrol over de sociale mediers behandling af dine personoplysninger og vi henviser dig derfor til deres individuelle privatlivspolitikker for mere information om de sociale mediers behandling og deling af dine personoplysninger.

 

LinkedIn: https://dk.linkedin.com/legal/user-agreement
Facebook: https://www.facebook.com/policies_center/
Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870

 

13. ÆNDRINGER
Fagbevægelsens Fordelsprogram forbeholder sig ret til at foretage ændringer af og opdatere denne privatlivs- og cookiepolitik uden forudgående varsel, bl.a. når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.
Dato for seneste ændring af privatlivs- og cookiepolitikken: 6. december 2022.