PlusKort betingelser

PLUSKORT – BETINGELSER
I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S ved brug af PlusKort med enten det fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af PlusKort app’en til mobiltelefoner (smartphones). Hvis du har spørgsmål hertil, eller til PlusKort i almindelighed, er du velkommen til at kontakte kundeservice (se afsnit 13).
I det følgende kaldes det fysiske medlemskort og det mobile medlemskort for "Medlemskortet".
Brug af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S ved PlusGuldkort er underlagt supplerende betingelser, som du har modtaget og accepteret i forbindelse med, at du fik PlusGuldkort.

 

1. OM PLUSKORT

 

1.1 Fordelsordningen
PlusKort er en fordelsordning, der er etableret af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og forskellige fagforeninger under FH. I afsnit 14 kan du finde en liste over de fagforeninger, der i øjeblikket er med i Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S.
PlusKort bliver løbende udviklet og udbygget med nye leverandører og muligheder. På www.pluskort.dk kan du få et fuldt overblik over alle leverandører og muligheder.

 

1.2 Administrationen
PlusKort administreres af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S og kontrolleres af FH og fagforeningerne i fællesskab. Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S' fornemmeste formål er at sørge for, at PlusKort til stadighed udvikles og vedligeholdes til alle medlemmers bedste.
Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S er selvfinansierende og får sine indtægter blandt andet gennem provision og anden betaling fra de leverandører, der er med i ordningen. Det vil f.eks. sige, at når du gør brug af et tilbud fra en leverandør, vil Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S også tjene et beløb derved. Dette er nødvendigt for at dække omkostningerne til at drive, administrere og udvikle fordelene i Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S.

 

2. BETINGELSER: MEDLEMSKAB OG PLUSKORT
For at kunne gøre brug af PlusKort skal du have et gyldigt medlemskab til din fagforening.

 

3. HVAD KOSTER DET AT HAVE ADGANG TIL PLUSKORT?
Din adgang til PlusKort følger automatisk med dit fagforeningsmedlemskab og koster derfor ikke noget.

 

4. HVORDAN BRUGER JEG MEDLEMSKORTET?
For at kunne modtage en rabat eller gøre brug af en anden fordel, skal du dokumentere dit medlemskab af din fagforening. Afhængigt af leverandøren kan det ske ved, at du viser dit Medlemskort (enten det fysiske eller på skærmen af din mobiltelefon) til leverandøren, kører dit fysiske medlemskort gennem en kortlæser, betaler med PlusGuldkort hos udvalgte leverandører, lader leverandøren scanne kortnummeret eller streg-/QR-koden, oplyser en rabatkode eller blot ved, at du oplyser dit kortnummer, CPR.nr. eller anden oplysning til identifikation af dig. Dette er nødvendigt for, at leverandøren kan få bekræftet, at du er berettiget til at gøre brug af fordelene.
Leverandøren har ret til at kræve, at du viser anden billedlegitimation for at sikre, at Medlemskortet tilhører dig.
Du må ikke bruge PlusKort i kombination med rabat-, bonus- eller pointaftaler gennem andre klubber eller foreninger, som butikken også har aftaler med, for at opnå rabat, bonus eller point i tillæg til rabatter eller bonus opnået gennem PlusKort.
Hvis du har forhandlet om prisen, kan du kun få PlusKort rabat, hvis du i forvejen har oplyst, at du vil have dette. Dette gælder også, hvis du får tilbud på udførelse af et stykke arbejde udført af en håndværker, autoværksted eller lignende.
Butikkerne bestemmer selv, om de vil sælge gavekort med PlusKort rabat.

 

5. PERSONLIGT MEDLEMSKORT
Dit Medlemskort er personligt og må ikke bruges af andre end dig.

 

6. GYLDIGHED
Dit Medlemskort gælder, indtil det erstattes af et nyt Medlemskort (enten et nyt fysisk medlemskort eller en opdatering af din PlusKort app), eller du ophører som medlem af din fagforening. Er dit Medlemskort blevet ugyldigt, kan det ikke længere bruges til at opnå fordele i PlusKort, og det spærres.

 

7. HVIS JEG MISTER MIT KORT
Hvis du mister dit fysiske Medlemskort, bør du hurtigst muligt kontakte din fagforening eller PlusKorts kundeservice (se afsnit 14) for at få udstedt et nyt kort og få annulleret dit gamle kort.

 

8. SPÆRRING AF MEDLEMSKORTET
Du kan til enhver tid få dit Medlemskort spærret i forhold til PlusKort ved at henvende dig til PlusKorts kundeservice (se afsnit 14). Herefter vil dit Medlemskort ikke kunne bruges til PlusKort, medmindre du igen får det aktiveret.

 

9. FORHOLDET TIL LEVERANDØREN
Hverken din fagforening eller Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S er part i aftaler mellem dig og leverandører. Er der f.eks. fejl, mangler, forsinkelse eller andet ved de varer eller tjenesteydelser du har købt, skal du henvende dig direkte til den pågældende leverandør.

 

10. VED OPHØR AF MEDLEMSSKABET ELLER SKIFT AF FAGFORENING
Når du ophører med at være medlem af en fagforening, bliver dit Medlemskort automatisk spærret og gjort inaktivt. Det betyder, at du ikke længere kan få rabatter og fordele hos leverandørerne i Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S.
Hvis du har indgået såkaldte løbende aftaler på PlusKort-vilkår, f.eks. om forsikring, telefoni, bank m.v., skal leverandørerne opsige disse aftaler eller de særlige PlusKort-vilkår. Opsigelsen sker med det varsel, der fremgår af leverandørens aftalevilkår.

 

Hvis du blot har skiftet til en anden fagforening, der er med i Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, skal du huske at oplyse dette til de leverandører, som du har indgået løbende aftaler med. Derudover vil dit aftaleforhold med leverandørerne ikke blive påvirket af, at du skifter fagforening.

 

11. ÆNDRING I LEVERANDØRKREDSEN
Antallet og typen af leverandører i Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S ændrer over tid. Ændringer i leverandørkredsen kan indebære, at nogle leverandører vil skulle opsige deres løbende aftaleforhold med dig, enten helt eller delvist. Opsigelsen sker med det varsel, der fremgår af leverandørens aftalevilkår.

 

12. ÆNDRING AF DISSE VILKÅR
Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår uden varsel. Ændrede betingelser vil blive bekendtgjort på www.pluskort.dk.
De til enhver tid gældende vilkår findes på www.pluskort.dk. Du kan også henvende dig til din fagforening og få udleveret dem.

 

13. KUNDESERVICE
Har du spørgsmål til PlusKort m.v., kan du kontakte kundeservice på telefon 70 10 20 60 eller info@pluskort.dk.

 

14. DELTAGENDE FAGFORENINGER
De til enhver tid deltagende fagforeninger i Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S kan findes på www.pluskort.dk/fagforeninger.

 

15. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Dit brug af Medlemskortet indebærer, at Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S behandler, herunder registrerer og opbevarer, personoplysninger om dig.
Du kan læse mere om Fagbevægelsens Fordelsprograms behandling af dine personoplysninger i Fagbevægelsens Fordelsprograms’ privatlivs- og cookiepolitik. Politikken er tilgængelig på vores hjemmeside www.pluskort.dk, og i tilfælde af, du ønsker at modtage en fysisk udgave af politikken, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 70 10 20 60 eller info@pluskort.dk.